Search Badges Account

Sa kini nga libro gi hisgutan ang vase ni Queenie ug unsay nahitabo sa vase ni Queenie.

kini nga libro bahin sa unsa nga kahoy

Kini nga libro nag hisgut ug unlan ug habol.

Isturya sa unang mga bulok.

Kini nga libro bahin sa usa ka tunghaan

Kini nga libro nag hisgut ug duwa nga tumba lata. Gi hisgutan pud diri kung unsaon pag duwa ug tumba lata ug unsa ka lingaw ang mga bata sa pagduwa niini.

Kini nga libro bahin sa duwaan ni Nino nga trak.

Kini nga libro bahin sa usa ka dula diri sa Cebu nga gi tawag ug Tagu-tagu.

Ang estorya mahitungod sa iro na si Zeny ug Bogi.

Kini nga libro bahin ni Yuko