Search Badges Account

بزی دو چوچه به دنیا آورد. بیایید به تماشای این چوچه‌ها برویم

 کاکاپو آرزو دارد که پرواز کند، اما می‌داند که قابلیت پرواز را ندارد، لذا راه‌های دیگری برای لذت بردن پیدا کرده است. 

سه چوچه‌ پشک کوچک از سگ محله‌ی شان می‌ترسند. سگ واقعاً می‌خواهد با آنان بازی کند اما هر وقت پشکگ‌ها او را می‌بینند، از او می‌گریزند. چی فکر می‌کنید، چرا پشکگ‌ها از او این قدر می‌ترسند.

یک تصویر بسیار زیبا برای تمام کودکان دنیا ترسیم شده است. همه رنگ‌های دنیا دوست دارند تا بخشی از این تصویر باشند، اما زرد نمی‌خواهد. او تصمیم می‌گیرد که فرار کند و تصویر را ناتمام بگذارد. چه اتفاقی قرار است به رسام رخ بدهد؟‌

یک فیل به یک زنبور عسل کوچک که راه خانه‌اش را گم کرده است، کمک می‌کند. آیا او در یک لانه زنده‌گی می‌کند؟ آیا او در یک غاز زنده‌گی می‌کند؟ زنبورهای عسل در کجا زنده‌گی می‌کنند؟

هنگامی که دو کودک خانه‌ی زنبور عسل را شور می‌دهند، موجی از زنبورهای عسل بیرون می‌پرند. حال این کودکان کجا باید پنهان شوند؟