Search Badges Account

Vadivadi taudia emaimu eda sikulu. Ede bamona baita herogonidia?

Dina iboudiai tura rua egadaramu. Oi be dahaka okaramu turamu veridia ida?

Eina buka baduahia ede bamona taunimanima eloaloamu gabu tatai. Femili ta kadai eloamu, peleini bona motuka danu. Olalomu idia edekahai bai ela?

Eina piksa ena sivarai na kiri mase gauna. Tamada gaigai eitaia neganai, ede eheto? Ma gaigai be ede hetoma, tamada eitaia neganai?

Ita eda lalohadai be dahaka?

Tubugu madi na gorere. Sinagu ese baine naria to ai na daika ese baine narimai?

Rahunutunutu ta emoalemu emai uma lalonai to sinamai na semoalemu. Mani ahenanadai dahaka dainai.

Rahunutunutu na hitolo hanai hanai. Ia na aniani mo ekaramu. Rahunutunutu be ede behetomu aniani murinai?

Hari boroma ladana ‘Poki’ na Telu euduriamu sikulu totona. Maragida be dahaka eme kara? Ma ticha danu be dahaka eme gwau? Poki be dahaka hahediba eme abia sikuluai?

Sonia ese baine hamaoroda kofi be ede bamona ekaramu bona dahaka dainai PNG kofi mai ladana eina Tanobadai?